Shiva Shakti Flow (Bulgarian)

Teacher Teodora Devi
Time
Water Stage
Style Vinyasa

Шива и Шакти са двата аспекта на дуалността, които непрекъснато се стремят към сливане. Само интегрирането на Ха-Тха (Слънце-Луна) може да ни доведе до състояние на равновесие. Това е и върховната цел на живота – интеграцията на противоположностите. В този клас ще преживеем вечната игра на Шива и Шакти – танцът на тялото и дъха (Духа). Слънчеви и лунни (динамични и флуидни) виняса вълни ще създадат чувство за баланс и вътрешна хармония. Фокусът на практиката ще е построяване на форма чрез задържане на асаните и след това разрушаването и с флуидни и спонтанни движения. Ще култивираме качеството на водният елемент, който е свързан с нашите бъбреци и огненият елемент, свързан с центърът ни на волята. Подклаждайки огънят отвътре чрез енергични пози със задъжране и освобождаване, поддържано от капалабхати дъх и след това култивиране на флуидност с бавни движения, ще отворим тялото си и ще изчистим каналите, за да позволим на повече жизнена сила да тече през нас. Чрез това соматично преживяване на сливане на противоположностите вътре в нас ще изпитаме вътрешно помирение, което носи дълбоко чувство за мир.

Musicians Joey Lugassy, Spring Groove, Caleb Veazey